Čo robíme

So ženami: V súčasnosti sú hlavnou aktivitou ručné práce, ktoré voláme „Rómsky rebrík“. Ženy sa učia šiť na šijacom stroji a ďalšie zručnosti, aby tak vytvárali výrobky, ktoré sa dajú predať. Pracujú v dielni Nádej pre Rómov, ale na menších výrobkoch môžu pracovať aj doma.

Každý týždeň poskytujeme krátke kresťanské vyučovanie pre tých, ktorí majú záujem.

Snažíme sa budovať osobné vzťahy so ženami, aby sme tak mohli mať vplyv na ich životy. Máme tiež úzke pracovné vzťahy so zborom Evanjelickej cirkvi v Rankovciach, pričom sa snažíme dosiahnuť zmenu k lepšiemu a duchovný rast.

S dievčatami: Program pre dievčatá, „Dievčenský zisk“, je v počiatočnom štádiu. Sú do neho zapojené dievčatá z rómskej osady vo veku od 11 do 13 rokov. V súčasnosti sa stretávame v malých skupinkách, kde spolu pečieme koláčiky a vyrábame albumy s cieľom budovať ich sebaúctu. Okrem toho spolu trávime čas formou biblického učenia a uctievania. V tomto štádiu je obzvlášť dôležité vybudovať si s každým z dievčat vzťah založený na vzájomnej dôvere.