Farma a Dielňa

Nádej pre Rómov vlastní starý, zároveň dosť rozsiahle zrekonštruovaný dom v dedine. Zakladateľ, Kristen, žije v tomto dome. Hneď vedľa domu je dielňa s piatimi miestnosťami, pôvodná “letná kuchyňa” a garáž. Tu sa stretávajú ženy a dievčatá, kde pracujú a mávajú stretnutia.

Pozemok tiež zahŕňa ovocný sad a dve stodoly. Jednú z týchto stodôl s rozľahlou pastvinou obýva koza, dve ovce a dve kačky.