Naše výrobky

V prvom rade šijeme rôzne typy tašiek. Ďalej robíme prešívané pokrývky, vyšívané plstené ozdoby a nastaviteľné (čo do veľkosti) zástery. Vyrábame aj knižné obaly pre populárne knihy „Die Losungen“ (Rakúsko a Nemecko) a „Tesná brána“ (Slovensko). V minulosti ženy vyrábali taktiež pohľadnice, ktorých zásoby máme ešte na sklade.

Nesnažíme sa o produkciu v pôvodnom regionálnom a etnickom štýle, keďže takýto štýl je značne špecifický a štýlovo vyhranený. V budúcnosti by sme však chceli ponúkať viac výrobkov s tradičným rómskym motív.

Snažíme sa tvoriť kvalitne urobené predmety, ktoré by boli príťažlivé pre široké publikum, najmä v európskej kultúre.