Naša Misia

Poslaním Nádeje pre Rómov je školiť rómske ženy v obchodovateľných remeselných zručnostiach a rozvíjať medzi nimi pracovnú morálku. Nádej pre Rómov sa taktiež pokúšala rozvíjať osobné a praktické návyky medzi ženymi, ktoré zlepšia ich kvalitu života. Naše poslanie zároveň zahŕňa prácu s dievčatami a ich vyškolenie v životných zručnostiach, pomoc na vybudovanie sebadôvery a chápanie vlastnej hodnoty. Kresťanské školenia sú zahrnuté (ale nikomu nevnucované) s cieľom nájsť pomoc, ktorú potrebujú, aby urobili pozitivne životné zmeny.