Vitajte!

Nádej pre Rómov – Pomáhame rómskym ženám a dievčatám
viesť úspešnejšie a užitočnejšie životy.