Plány do budúcnosti

V jeseni 2013 plánujeme vďaka nášmu ovocnému sadu začať vyrábať sušené ovocie . Na túto prácu bude dozerať manželský pár z Nemecka a chceli by sme do nej zapojiť ďalšiu skupinu rómskych žien.

Dúfame, že sa do nej zapojí viac ľudí, aby mohlo byť v tomto smere vyučených čo najviac žien. V Nádeji pre Rómov by sme mali radi poľnohospodárske odvetvie, prostredníctvom ktorého by sme učili Rómov starať sa o záhradky so zdravými potravinami a tiež o chov zvierat (sliepky, zajace, kozy, atď.). Zvýšila by sa tak ich sebestačnosť a zdravé stravovacie návyky.

Dúfame, že raz budeme mať dostatok ľudí na to, aby sa z „Dievčenského zisku“ stal plnohodnotný a seriózny program. Najlepšie je sa pokúsiť priniesť zmenu do ich životov, kým sú ešte mladé.